نگاهی بیاندازید


رویدادهای امروز

پایه پنجم (هدایت )
تقویم اجرایی مجتمع آموزشی و فرهنگی غیر دولتی امیرالمؤمنین (ع)
کلاس پنجم                                                     ماه: مهر1394
روزهای هفته تاریخ برنامه
چهارشنبه 1 / 7 / 94 مرور بر دروس ریاضی -  روز عرفه ، روز نیایش
پنج شنبه 2 / 7 / 94 عید سعید قربان
جمعه 3 / 7 / 94  
شنبه 4 / 7 / 94 مروربردرس ریاضی
یکشنبه 5 / 7 / 94  
دوشنبه 6 / 7 / 94 صحبت در مورد روز آتش نشانی
سه شنبه 7 / 7 / 94 نقاشی موضوع آزاد ترکیب رنگ سفید با رنگ دیگر استفاده از پاستل - روز آتش نشانی و ایمنی  
چهار شنبه 8 / 7 / 94 سوال عملکرد ریاضی (خیلی سبز )
پنج شنبه 9 / 7 / 94  
جمعه 10 / 7 / 94 عید سعید غدیر خم
شنبه 11 / 7 / 94  
یکشنبه 12 / 7 / 94  
دوشنبه 13 / 7 / 94 آزمون  عملکردی ریاضی - روز نیروی انتظامی 
سه شنبه 14 / 7 / 94 خوشنویسی با قلم الخطاط شماره 3 و خط تحریری وسرمشق (الف ب )
چهار شنبه 15 / 7 / 94 ارائه پیک آدینه
پنج شنبه 16 / 7 / 94  
جمعه 17 / 7 / 94  
شنبه 18 / 7 / 94 تحویل  پیک آدینه
یکشنبه 19 / 7 / 94  
دوشنبه 20 / 7 / 94 روز بزرگداشت حافظ  ( آشنا یی دانش آموزان  با زندگی نامه  حافظ ، در قالب زنگ کتابخوانی  )
سه شنبه 21 / 7 / 94 نقاشی استفاده از گواش به همراه ترکیب رنگ
چهار شنبه 22 / 7 / 94 سوال عملکردی خیلی سبز - روز جهانی استاندارد
پنج شنبه 23 / 7 / 94  
جمعه 24 / 7 / 94  
شنبه 25 / 7 / 94 آزمون ریاضی
یکشنبه 26 / 7 / 94 آزمون علوم - روز تربیت بدنی و ورزش
دوشنبه 27 / 7 / 94 آزمون بخوانیم ودیکته
سه شنبه 28 / 7 / 94 خوشنویسی و بررسی تمرینات منزل و سرمشق جدید (پ- ت)
چهار شنبه 29 / 7 / 94 ارائه پیک هفتگی -  آزمون مطالعات
پنج شنبه 30 / 7 / 94