نگاهی بیاندازید

   

پیشرفت تحصیلی دوره دوم
آزمون شماره 1 :شنبه 95/08/08
آزمون شماره 2 :شنبه 95/10/18
آزمون شماره 3 :شنبه 96/02/02

موضوع مهارتهای زندگی
هفته اول
بسم الله ویادخدا
 

دانلود

شعر روز
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کـردم بدیــن پارسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

جمله روز
سعی کنید از همین حالا، در هر کلاس و مقطعی هستید، اهداف بلندی برای آینده علمی خود در نظر بگیرید و با خود عهد کنید که تا رسیدن به آن اهداف از پا ننشینید.
« امام خمینی (ره) »

پایه پنجم (هدایت )
تقویم اجرایی مجتمع آموزشی و فرهنگی غیر دولتی امیرالمؤمنین (ع)
کلاس :پنجم                                                    ماه:   بهمن
روزهای هفته تاریخ برنامه
پنج شنبه 1 / 11 / 94  
جمعه 2 / 11 / 94  
 شنبه 3 / 11 / 94 ارزشیابی  ریاضی از  صفحه  48  تا صفحه 72 -  آزمایشگاه تخصصی علوم
 یکشنبه  4 / 11 / 94  
دوشنبه 5 / 11 / 94  
 سه شنبه 6 / 11 / 94 نقاشی  طراحی با مداد رنگی تک رنگ  -  خوشنویسی
 چهار شنبه 7 / 11 / 94 ارائه پیک آدینه  
 پنج شنبه 8 / 11 / 94  
 جمعه 9 / 11 / 94  
 شنبه 10 / 11 / 94  تحویل پیک آدینه  ­­-  ارزشیابی  ریاضی ( عملکردی ) زاویه و نیمساز و چهار ضلعی
 یکشنبه 11 / 11 / 94 آزمایشگاه تخصصی علوم
 دوشنبه 12 / 11 / 94 آغاز دهه مبارک فجر
 سه شنبه 13 / 11 / 94 نقاشی ذهنی در مورد دهه فجر
 چهار شنبه 14 / 11 / 94 خاطراتی از دوران انقلاب و شعار های زمان انقلاب
 پنج شنبه 15 / 11 / 94  
 جمعه 16 / 11 / 94  
 شنبه 17 / 11 / 94 ارزشیابی  ریاضی از صفحه 60  تا صفحه 86
 یکشنبه 18 / 11 / 94 ارزشیابی  قرآن -آزمایشگاه تخصصی علوم
دوشنبه 19 / 11 / 94 ارزشیابی  هدیه
 سه شنبه 20 / 11 / 94 نقاشی فانتزی از روی طرح  -  خوشنویسی
 چهار شنبه 21 / 11 / 94 ارزشیا بی  بخوانیم  -  ارائه پیک  آدینه  -  جشن انقلاب اسلامی
 پنج شنبه 22 / 11 / 94 پیروزی انقلاب اسلامی
 جمعه 23 / 11 / 94  
 شنبه 24 / 11 / 94 تحویل پیک آدینه   -  ارزشیابی ریاضی از اول کتاب تا صفحه 92
 یکشنبه 25 / 11 / 94 ارزشیابی  بنویسیم و دیکته ولادت حضرت زینب -  روز پرستار -آزمایشگاه تخصصی علوم
 دوشنبه 26 / 11 / 94 نقاشی  فا نتزی از روی طرح خوشنویسی -  ارزشیابی علوم از بخش 4 تا آخر بخش  8
 سه شنبه 27 / 11 / 94  
 چهار شنبه 28 / 11 / 94 ارزشیابی مطالعات از صفحه 29 تا صفحه 80
 پنج شنبه 29 / 11 / 94  
 جمعه 30 / 11 / 94  
 
                                                                                                        
عصراندیشه
شماره 1چهارشنبه :95/07/28
شماره2چهارشنبه :95/11/13

المپیادهای علمی دوره دوم
المپیادعلوم:شنبه95/9/13
المپیادریاضی:شنبه95/11/16
المپیادادبیات:95/12/14

شب اندیشه
شماره1:چهارشنبه95/09/25
شماره2:چهارشنبه95/12/18

پیوندهای مرتبط

آمار سایت

حدیث روز