نگاهی بیاندازید


رویدادهای امروز

پایه پنجم (هدایت / متانت)
تقویم اجرایی  ماه اردیبهشت 1394

روزهای هفته تاریخ برنامه
سه شنبه 1/2/94  
چهارشنبه 2/2/94 شهادت امام علی نقی (ع)-آزمون بخوانیم  از درس10 تا 15
     پنجشنبه 3/2/94  
جمعه 4/2/94  
شنبه 5/2/94 آزمون ریاضی از صفحه1 تا 35 آزمون علوم 1 تا 4 (آزمون دوره ای)
یکشنبه 6/2/94 آزمون جغرافی 9-14 (دوره ای)
دوشنبه 7/2/94 آزمون بنویسیم از اول تا آخر
سه شنبه 8/2/94 آزمون علوم درس 5-6-7  آزمون صفحه ی 35-57 ( آزمون دوره ای )
چهارشنبه 9/2/94 ولادت امام محمد تقی (ع)- آزمون مبتکران (مرحله 4- کل کتاب)
     پنجشنبه 10/2/94 روز ملی خلیج فارس- آزمون تاریخ درس 8-13 ( دوره)
جمعه 11/2/94 روز جهانی کار و کارگر
شنبه 12/2/94 ولادت حضرت امام علی (ع)-  شهادت استاد مطهری- روز معلم (تعطیل)
یکشنبه 13/2/94 آزمون مدنی کل کتاب
دوشنبه 14/2/94 وفات حضرت زینب (س)- آزمون ریاضی صفحه 58تا 98 (آزمون دوره ای )-  آزمون علوم 8-9-10-11
سه شنبه 15/2/94 آزمون هدیه ها از درس اول تا درس 12
چهارشنبه 16/2/94  
     پنجشنبه 17/2/94  
جمعه 18/2/94  
شنبه 19/2/94 آزمون ریاضی صفحه ی 97 تا 133 ( آزمون دوره ای)
یکشنبه 20/2/93 آزمون جغرافی کل کتاب آزمون املا
دوشنبه 21/2/93 آزمون هدیه ها از درس 13 تا پایان کتاب
سه شنبه 22/2/94 آزمون علوم از بخش 1 تا آخر 11 ( کل کتاب)
چهارشنبه 23/2/94  
پنجشنبه 24/2/94 شهادت امام موسی کاظم (ع)
جمعه 25/2/94 روز بزرگداشت فردوسی
شنبه 26/2/94 مبعث حضرت رسول اکرم(ص) تعطیل
یکشنبه 27/2/94 آزمون تاریخ کل کتاب
دوشنبه 28/2/94 روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
سه شنبه 29/2/94 آزمون ریاضی از کل کتاب از صفحه 1 تا آخر صفحه ی 159
چهارشنبه 30/2/94  
پنجشنبه 31/2/94