نگاهی بیاندازید


رویدادهای امروز

پایه پنجم (هدایت )
تقویم اجرایی مجتمع آموزشی و فرهنگی غیر دولتی امیرالمؤمنین (ع)
کلاس :پنجم                                                    ماه: آذر
روزهای هفته تاریخ برنامه
یکشنبه 1 / 9 / 94  
 دوشنبه 2 / 9 / 94  
 سه شنبه  3 / 9 / 94 نقاشی از فصل پاییز  همراه با سایه روشن  -  خوشنویسی
 چهار شنبه 4 / 9 / 94 ارائه پیک
 پنج شنبه 5 / 9 / 94  
 جمعه 6 / 9 / 94  
 شنبه  7 / 9 / 94 تحویل پیک آدینه  ارزشیابی ریاضی
 یکشنبه 8 / 9 / 94  
 دوشنبه  9 / 9 / 94 ارزشیابی علوم
 سه شنبه  10 / 9 / 94 نقاشی فانتزی از روی طرح با مداد رنگی روشن خوشنویسی
 چهار شنبه 11 / 9 / 94 اربعین حسینی
 پنج شنبه  12 / 9 / 94  
 جمعه  13 / 9 / 94  
 شنبه  14 / 9 / 94  
 یکشنبه  15 / 9 / 94  
 دوشنبه  16 / 9 / 94  
 سه شنبه  17 / 9 / 94 آموزش کشیدن جاده  و خیابان با خطوط خوشنویسی 
چهار شنبه 18 / 9 / 94 ارائه پیک آدینه–  جلسه آموزشی از ساعت 45/12 تا 20/13  ( ویژه اولیای محترم )
 پنج شنبه 19 / 9 / 94 رحلت حضرت رسول (ص) شهادت امام حسن مجتبی (ع)
 جمعه  20 / 9 / 94  
 شنبه  21 / 9 / 94 شهادت امام رضا (ع)
 یکشنبه  22 / 9 / 94 تحویل پیک آدینه ارزشیابی ریاضی
 دوشنبه  23 / 9 / 94 ارزشیابی علوم
 سه شنبه 24 / 9 / 94 نقاشی در مورد شب یلدا خوشنویسی
 چهار شنبه 25 / 9 / 94 ارزشیابی مطالعات   - روز پژوهش  - روز نمایشگاه آثار پژوهشی آدینه 
 جلسه آموزشی از ساعت 45/12 تا 20/13  ( ویژه اولیای محترم )
 پنج شنبه 26 / 9 / 94  
 جمعه 27 / 9 / 94  
 شنبه 28 / 9 / 94 ارزشیابی ریاضی
 یکشنبه 29 / 9 / 94 ارزشیابی سنجش پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - ارزشیابی دیکته 
دوشنبه  30 / 9 / 94 ارزشیابی بنویسیم   شب یلدا جشن شب یلدا جشنواره غذا