نگاهی بیاندازید

رویدادهای امروز

پایه پنجم (هدایت / متانت)
آذر 1393

روزهای هفته تاریخ برنامه
شنبه 93/9/1 ارزشیابی علوم بخش 1و2و3
یکشنبه 93/9/2  
دوشنبه 93/9/3  
سه شنبه 93/9/4  
چهارشنبه 93/9/5  
پنجشنبه 93/9/6  
جمعه 93/9/7  
شنبه 93/9/8 ارزشیابی ریاضی
یکشنبه 93/9/9 ولادت حضرت موسی کاظم (ع)-
دوشنبه 93/9/10  
سه شنبه 93/9/11  
چهارشنبه 93/9/12  
پنجشنبه 93/9/13 عاشورای حسینی (تعطیل)- روز دانش آموز
جمعه 93/9/14  
شنبه 93/9/15 ارزشیابی علوم بخش 4-  ارزشیابی جغرافی درس 4-5-6
یکشنبه 93/9/16 ارزشیابی املا  از اول تا درس8
دوشنبه 93/9/17 ارزشیابی بنویسیم از اول تا صفحه 61
سه شنبه 93/9/18 ارزشیابی ریاضی
چهارشنبه 93/9/19  
پنجشنبه 93/9/20  
جمعه 93/9/21  
شنبه 93/9/22 اربعین حسینی (تعطیل)
یکشنبه 93/9/23 ارزشیابی تاریخ درس 5-6-7-8
دوشنبه 93/9/24 ارزشیابی علوم بخش 1-2-3-4-5
سه شنبه 93/9/25 ارزشیابی ریاضی
چهارشنبه 93/9/26  
پنجشنبه 93/9/27  
جمعه 93/9/28  
شنیه 93/9/29 ارزشیابی املا متن غلط گیر تا صفحه 72
یکشنبه 93/9/30 رحلت حضرت رسول اکرم (ص)-شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل- شب یلدا
     
  
برنامه هنر در ماه آذر پایه پنجم: تکنیک های مداد رنگی