نگاهی بیاندازیدرویدادهای امروز

پایه پنجم (هدایت / متانت)
 
آبان 1393
 
روزهای هفته تاریخ برنامه
پنج شنبه 93/8/1  
جمعه 93/8/2  
شنبه 93/8/3 ارزشیابی مدنی ( درس 1-2-3)
یکشنبه 93/8/4 جلسه اولیا و مربیان ساعت16
دوشنبه 93/8/5  
سه شنبه 93/8/6 ارزشیابی ریاضی
چهارشنبه 93/8/7 ارزشیابی بخوانیم از درس 1تا5
پنجشنبه 93/8/8 شهادت محمد حسین فهمیده ( بسیجی 13 ساله)- روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
جمعه 93/8/9  
شنبه 93/8/10 ارزشیابی جغرافی درس 4و5
یکشنبه 93/8/11  
دوشنبه 93/8/12 تاسوعای حسینی ( تعطیل)
سه شنبه 93/8/13 عاشورای حسینی (تعطیل)- روز دانش آموز
چهارشنبه 93/8/14  
پنجشنبه 93/8/15 شهادت امام زین العابدین (ع)- آزمون مبتکران تیزهوشان( شماره 1)ساعت 8صبح
شنبه 93/8/17 آزمون تستی ریاضی
یکشنبه 93/8/18 ارزشیابی تاریخ درس 3و4
دوشنبه 93/8/19 ارزشیابی علوم (بخش 1و2)
سه شنبه 93/8/20  
چهارشنبه 93/8/21 ارزشیابی بخوانیم از درس 1 تاجایی که خوانده شده
پنجشنبه 93/8/22  
جمعه 93/8/23  
شنبه 93/8/24 روز کتاب ، کتاب خوانی و کتابدار- ارزشیابی مدنی درس 4و5
یکشنبه 93/8/25  
دوشنبه 93/8/26  
سه شنبه 93/8/27 ارزشیابی ریاضی
چهارشنبه 93/8/28 شهادت امام زین العابدین (ع) به روایتی
پنجشنبه 93/8/29  
جمعه 93/8/30