نگاهی بیاندازیدرویدادهای امروز

پایه پنجم (درستی)
فروردین و اردیبهشت
 
روزهای هفته تاریخ برنامه
چهارشنبه 20/1/93  
    پنجشنبه 21/1/93  
شنبه 23/1/93  
يك شنبه 24/1/93 ارزشیابی املا از فصل های پنجم- ششم هفتم
دوشنبه 25/1/93 ارزشیابی علوم بخش 1-2-3-4-5-6- نماز جماعت
سه شنبه 26/1/93 جلسه اولیا ساعت 16
چهارشنبه 27/1/93  
     پنجشنبه 28/1/93 آزمون کانگورو کسانی که ثبت نام نموده اند
شنبه 30/1/93 ارزشیابی ریاضی دوره ای از ص 1تا 65
يك شنبه 31/1/93 ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)و تولد امام خمینی (ره)- ارزشیابی انشا
دوشنبه 1/2/93 ارزشیابی علوم بخش 7-8-9-10-11- نماز جماعت
سه شنبه 2/2/93  
چهارشنبه 3/2/93  
     پنجشنبه 4/2/93  
شنبه 6/2/93 ارزشیابی ریاضی از ص 66 تا 132
 یکشنبه 7/2/93 ارزشیابی ادبیات از ابتدای کتاب تا آخر فصل چهارم
دوشنبه 8/2/93 ارزشیابی ادبیات ( جامع ) از فصل پنجم به بعد - نماز جماعت
سه شنبه 9/2/93 ارزشیابی تاریخ و مدنی ( تاریخ از درس 7 تا آخر – مدنی از درس 4 تا آخر)
چهارشنبه 10/2/93 ارزشیابی ریاضی جامع از کل کتاب
پنج شنبه 11/2/93 ولادت امام محمد باقر (ع)- آزمون مبتکران
شنبه 13/2/93 شهادت امام علی النقی (ع)
 یکشنبه 14/2/93 ارزشیابی املا از کل کتاب
دوشنبه 15/2/93 نماز جماعت
سه شنبه 16/2/93 ارزشیابی جغرافی از درس 7 تا درس آخر
چهارشنبه 17/2/93 ارزشیابی ریاضی از کل کتاب
پنج شنبه 18/2/93  
شنبه 20/2/93  
 یکشنبه 21/2/93  
دوشنبه 22/2/93 ارزشیابی املا - نماز جماعت
سه شنبه 23/2/93 ولادت امام علی (ع)( تعطیل)
چهارشنبه 24/2/93 ارزشیابی تاریخ و مدنی
پنج شنبه 25/2/93 ولادت حضرت زینب (ع)
شنبه 27/2/93 ارزشیابی علوم
 یکشنبه 28/2/93 ارزشیابی بنویسیم
دوشنبه 29/2/93 ارزشیابی ریاضی - نماز جماعت
سه شنبه 30/2/93 ارزشیابی جغرافی 
چهارشنبه 31/2/93