نگاهی بیاندازید

   

آزمونهای پیشرفت تحصیلی
چهارمین مرحله  آزمون
سنجش  پیشرفت تحصیلی
پایه های چهارم تا ششم
یک شنبه 95/2/19 زنگ چهارم

موضوع مهارتهای زندگی
هفته بیستم وهفتم
  آداب معاشرت باپدرومادرو...

دانلود

شعر روز
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کـردم بدیــن پارسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

جمله روز
سعی کنید از همین حالا، در هر کلاس و مقطعی هستید، اهداف بلندی برای آینده علمی خود در نظر بگیرید و با خود عهد کنید که تا رسیدن به آن اهداف از پا ننشینید.
« امام خمینی (ره) »

پایه پنجم (هدایت )
تقویم اجرایی مجتمع آموزشی و فرهنگی غیر دولتی امیرالمؤمنین (ع)
کلاس :پنجم                                                    ماه:   بهمن
روزهای هفته تاریخ برنامه
پنج شنبه 1 / 11 / 94  
جمعه 2 / 11 / 94  
 شنبه 3 / 11 / 94 ارزشیابی  ریاضی از  صفحه  48  تا صفحه 72 -  آزمایشگاه تخصصی علوم
 یکشنبه  4 / 11 / 94  
دوشنبه 5 / 11 / 94  
 سه شنبه 6 / 11 / 94 نقاشی  طراحی با مداد رنگی تک رنگ  -  خوشنویسی
 چهار شنبه 7 / 11 / 94 ارائه پیک آدینه  
 پنج شنبه 8 / 11 / 94  
 جمعه 9 / 11 / 94  
 شنبه 10 / 11 / 94  تحویل پیک آدینه  ­­-  ارزشیابی  ریاضی ( عملکردی ) زاویه و نیمساز و چهار ضلعی
 یکشنبه 11 / 11 / 94 آزمایشگاه تخصصی علوم
 دوشنبه 12 / 11 / 94 آغاز دهه مبارک فجر
 سه شنبه 13 / 11 / 94 نقاشی ذهنی در مورد دهه فجر
 چهار شنبه 14 / 11 / 94 خاطراتی از دوران انقلاب و شعار های زمان انقلاب
 پنج شنبه 15 / 11 / 94  
 جمعه 16 / 11 / 94  
 شنبه 17 / 11 / 94 ارزشیابی  ریاضی از صفحه 60  تا صفحه 86
 یکشنبه 18 / 11 / 94 ارزشیابی  قرآن -آزمایشگاه تخصصی علوم
دوشنبه 19 / 11 / 94 ارزشیابی  هدیه
 سه شنبه 20 / 11 / 94 نقاشی فانتزی از روی طرح  -  خوشنویسی
 چهار شنبه 21 / 11 / 94 ارزشیا بی  بخوانیم  -  ارائه پیک  آدینه  -  جشن انقلاب اسلامی
 پنج شنبه 22 / 11 / 94 پیروزی انقلاب اسلامی
 جمعه 23 / 11 / 94  
 شنبه 24 / 11 / 94 تحویل پیک آدینه   -  ارزشیابی ریاضی از اول کتاب تا صفحه 92
 یکشنبه 25 / 11 / 94 ارزشیابی  بنویسیم و دیکته ولادت حضرت زینب -  روز پرستار -آزمایشگاه تخصصی علوم
 دوشنبه 26 / 11 / 94 نقاشی  فا نتزی از روی طرح خوشنویسی -  ارزشیابی علوم از بخش 4 تا آخر بخش  8
 سه شنبه 27 / 11 / 94  
 چهار شنبه 28 / 11 / 94 ارزشیابی مطالعات از صفحه 29 تا صفحه 80
 پنج شنبه 29 / 11 / 94  
 جمعه 30 / 11 / 94  
 
                                                                                                        
شب نجوم

شبی با نجوم (پایه 3 تا 6 )
          شبی با نجوم
ویژه پایه های سوم تا ششم
    سه شنبه 95/3/11

المپیاد علوم
            المپیادعلوم
     ویژه  پایه های اول تا سوم
       سه شنبه 95/1/17

المپیاد ادبیات
      المپیاد ادبیات
 ویژه پایه های دوم تاششم
   شنبه 95/2/4

پیوندهای مرتبط

آمار سایت

حدیث روز